ตะแกรงร่อน
ตะแกรงร่อน

เป็นเครื่องขนาดเล็กสำหรับการแยกเม็ดอาหาร กับ ฝุ่นแป้งที่เหลือจากกระบวนการผลิต

โรตารี่ สเกนเนอร์
โรตารี่ สเกนเนอร์

เป็นการทำงานในลักษณะแบบหมุนเพื่อสะแกนประกอบด้วยตะแกรงล่อนแบบหมุนเพื่อสะแกนและ ล่อนเม็ดที่ผลิตเสร็จแบบสมบูรณ์

เครื่อง โปรเซสเซอร์
เครื่อง โปรเซสเซอร์

เครื่องเอนกประสงค์ที่ช่วยเพิ่มระดับของ เจลาตินของแป้ง และช่วยเพิ่มความสามารถในการอัดเม็ดอาหาร แม้วัตถดิบนั้น ยากต่อการอัดเม็ด

เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย
เครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

โภชนาการที่ดีต่อสุขภาพของสัตว์ หมายถึง การรับประกันโภชนาการที่ดีต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย, ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใช้แนวทางในการปกป้องคุณภาพอาหาร, ดังนั้น การฆ่าเชื้อโรค จึงเป็นหนึ่งในโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด

Pages