เครื่องเติมไขมันแบบสูญญากาศ
เครื่องเติมไขมันแบบสูญญากาศ

การทำงานด้านเทคนิค ของระบบ สูญญาการศ เพื่อเพิ่มไขมัน, เครื่องผสมสูญญากาศได้รับการผสมผสานของเหลว ( คือนำมัน และ ไขมันที่หลอมละลาย) โดยตรงในผลิตภัณฑ์ที่อัดขึ้นมาทันนที่ที่ผ่านกระบวนการอบแห้งแล้ว, เป็นการดูดซึมของเหลวให้อยู่ในเม็ดอาหาร โดย เม็ดอาหารจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2 ถึง 18มม. มีความชื้นสูงสุดได้ถึง 8%

เครื่องเติมไขมันเย็นแบบต่อเนื่อง
เครื่องเติมไขมันเย็นแบบต่อเนื่อง

เครื่องเสริมสร้างความสมบรูณ์ให้กับเม็ดอาหารที่ต้องการเปอร์เซ็นต์ไขมันสูง เช่นอาหารสัตว์ปีก, โดยไม่ทำร้ายกระบวนการความแน่นสุดท้ายในการผลิตอาหารตั้งแต่เริ่มต้นกลังจากการกรองของเม็ดที่ทำให้เป็นเนื้อเดียวที่สามรถเพิ่มไขมันได้ถึง 7-11%

การผสมกากน้ำตาล
การผสมกากน้ำตาล

Machine completely made in stainless steel

Pages